Nutrie

Jako genetický zdroj byla do roku 2016 zařazena tři plemena, vyšlechtěná  v bývalém Československu:

standardní nutrie českého typu, moravská stříbrná nutrie, přeštická vícebarevná nutrie.

V červenci 2016 Evropská komise přijala seznam "invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii", která nadále nesmějí být chována, dovážena a rozmnožována, a do dvou let by měly být zlikvidovány i stávající chovy. Výjimka je možná pouze pro účely uchování biodiverzity nebo výzkumu.

Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zemědělství v současné době vede jednání o možnosti udělení této výjimky a jejích případných podmínkách.  Chovy nutrií uznané jako genetické zdroje jsou udržovány pod garancí Spolku chovatelů nutrií, 582 22 Dlouhá Ves čp. 54.

 

Tabulka: Vývoj početních stavů populací genetických zdrojů nutrií

Rok

Plemeno

přeštická

standardní

stříbrná

počet zvířat (chovů)

počet zvířat (chovů)

počet zvířat (chovů)

2000

13 (2)

72 (7)

86 (7)

2001

14  (1)

76 (6)

89  (6)

2002

16  (1)

 91 (7)

56  (6)

2003

16  (1)

 85 (8)

52  (8)

2004

53  (4)

120 (9)

68  (6)

2005

64  (4)

 151 (11)

70  (6)

2006

63  (2)

128 (8)

74  (4)

2007

66  (2)

132 (8)

72  (4)

2008

69  (2)

118 (7)

72  (4)

2009

38  (2)

120 (7)

74  (4)

2010

72  (3)

117 (7)

73  (4)

2011

88  (5)

112 (7)

58  (4)

2012

71  (4)

  98 (7)

55  (4)

2014

49  (3)

 96 (8)

43  (6)

2015

56  (4)

107 (8)

42  (6)

2016

50 (4)

103 (7)

39 (5)

V červenci 2016 Evropská komise přijala seznam "invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii", která nadále nesmějí být chována, dovážena a rozmnožována, a do dvou let by měly být zlikvidovány i stávající chovy. Výjimka je možná pouze pro účely uchování biodiverzity nebo výzkumu. Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zemědělství v sočasné době vede jednání o možnosti udělení této výjimky a jejích případných podmínkách.