Králíci

Jako genetický zdroj je zařazeno sedm plemen, vyšlechtěných v bývalém Československu:

český strakáč – varianta černá (ČSč), český luštič (Čl), český albín (ČA), český červený (Čč) , český černopesíkatý Ččp), moravský modrý (Mm),  moravský bílý hnědooký (Mbh)

Populace jsou je udržovány podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Chovatelské sdružení pro plemena králíků:  Český svaz chovatelů   http://cschdz.eu/

Tabulka: Vývoj početních stavů populací genetických zdrojů králíků

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Plemeno

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

(chovů)

(chovů)

(chovů)

(chovů)

(chovů)

(chovů)

(chovů)

(chovů)

ČSč

590 (56)

435 (46)

409 (41)

433 (45)

366 (35)

397 (34)

418 (36)

382 (33)

Mm

306 (36)

192 (30)

180 (23)

222 (28)

238 (26)

213 (21)

223 (23)

169 (20)

ČA

132 (23)

175 (24)

166 (23)

197 (24)

190 (21)

215 (21)

211 (21)

176 (19)

Mbh

64 (9)

75 (8)

55 (11)

89 (14)

115 (12)

120 (15)

124 (13)

100 (12)

Čl

54 (7)

75 (6)

48 (9)

67 (9)

80 (11)

101 (10)

86 (12)

101 (13)

Čč

0

46 (8)

77 (11)

126 (14)

150 (19)

152 (21)

159 (22)

166 (26)

Ččp

21 (3)

18 (2)

11 (6)

26 (6)

33 (8)

58 (10)

53 (13)

57 (11)

                 
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015     

2016

Plemeno

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

počet zvířat

počet   zvířat

počet zvířat

počet zvířat

(chovů)

(chovů)

(chovů)

(chovů)

(chovů)

(chovů)

 (chovů)

 (chovů)

ČSč

315 (29)

315 (29)

270 (25)

291 (26)

290 (23)

 289 (23)

305 (24)

343(26)

Mm

161 (19)

161 (19)

 135 (18)

139 (18)

150 (18)

 154 (18)

173 (23)

160(19)

ČA

172 (19)

172 (19)

130 (15)

147 (16)

161 (14)

 173 (16)

157 (15)

155(15)

Mbh

121 (13)

121 (13)

108 (10)

65 (6)

82 (8)

 74 (7)

100 (10)

115(12)

Čl

70 (10)

70 (10)

48 (8)

68 (11)

94 (11)

 85 (10)

94 (10)

85(10)

Čč

126 (23)

126 (23)

119 (16)

139 (16)

152(16)

 120 (14)

72 (11)

102(13)

Ččp

24 (8)

24 (8)

41 (10)

55 (11)

43(8)

43 (7)

42 (9)

53(9)