Starokladrubský kůň

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem    http://www.nhkladruby.cz/

Kromě stáda Národního hřebčína je jako genetický zdroj zařazena část populace zemského chovu.

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

 

Rok

Zemský chov

Národní hřebčín

plemenní hřebci       (bělouši + vraníci)

plemenné klisny    (bělky + vranky)

počet chovatelů

plemenní hřebci       (bělouši + vraníci)

plemenné klisny    (bělky + vranky)

2000

14 (7+7)

112 (48+64)

69

22 (9+13)

125 (59+66)

2001

18 (9+9)

121 (48+73)

84

22 (12+10)

133 (64+69)

2002

17 (9+8)

134 (56+78)

87

21 (12+9)

133 (67+66)

2003

18 ( 9 + 9)

160 ( 77 +  83)

103

25 (14 + 11)

140 (73 + 67)

2004

16 ( 7 +  9)

186 ( 92 +  94)

119

27 (15 + 12)

143 (76 + 67)

2005

17 ( 8 +  9)

187 ( 89 +  98)

120

32 (19 + 13)

139 (74 + 65)

2006

18 ( 7 + 11)

192 ( 92 +100)

134

34 (21 + 13)

147 (76 + 71)

2007

20 (10 +10)

201 ( 92 +109)

142

38 (21 + 17)

143 (73 + 70)

2008

17 ( 8 +  9)

204 ( 96 +108)

150

37 (19 + 18)

136 (65 + 71)

2009

21 (10 +11)

217 (101 +116)

157

34 (17 + 17)

127 (59 + 68)

2010

23 (10 +13)

221 (100 +121)

158

33 (17 + 16)

137 (63 + 74)

2011

23 ( 9 + 14)

218 (100 +118)

169

34 (20 + 14)

135 (63 + 72)

2012

22 (8 + 14)

221 (99 + 122)

164

33 (18 + 15)

129 (60 + 69)

2013

22 ( 9 + 13)

219 (103 +116)

176

26 (14 + 12)

132 (58 + 74)

2014

19 ( 8 + 11)

220 (104 +116)

202

25 (13 + 12)

129 (54 + 75)

2015

17 (6 + 11)

213 ( 95 +118)

211

25 (13 + 12)

136 (59 + 77)