Huculský kůň

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Asociace chovatelů huculského koně  http://www.hucul-achhk.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

 

Rok

Počet klisen

Počet hřebců

2002

147

22

2003

156

25

2004

153

24

2005

167

21

2006

175

18

2007

175

18

2008

164

17

2009

172

19

2010

146

18

2011

142

18

2012

143

15

2013

146

15

2014

146

10

2015

156

12