HUCULSKÝ KŮŇ


Historie plemene
Huculský kůň je přímým potomkem divokého koně evropského – tarpana, který byl ještě na počátku 20.století rozšířen i ve střední Evropě,
a to v celém oblouku Karpat, na západě až k Beskydám. Postupná změna biotopu jej přinutila k přesunu do východní a severní části kontinentu. Hucul (v rumunštině = zbojník) bylo jméno pro karpatské pastevce rumunsko-rusínského původu. Původ koní je však mnohem starší a spadá až do období dávno před slovanským osídlením Evropy. Vyskytoval se již u horských kmenů starých Dáků, i v oblastech, které nebyly zasaženy asijskými nájezdy. Proto zůstala původní krev huculů téměř nedotčena křížením. Hucul byl chován polodivoce a velice tvrdě hlavně na karpatských poloninách. V roce 1856 byl založen první huculský hřebčín v Luczině (dnešní Rumunsko), pro účely rakouskouherské armády. Po 1. světové válce bylo stádo chovných huculských koní z Lucziny rozděleno v rámci reparací mezi Československo, Polsko a Rumunsko. Naše republika získala v roce 1922 celkem 33 chovných koní, které umístila v hřebčíně v Turja Remetech na Podkarpatské Rusi (zánik před 2. světovou válkou). Po druhé světové válce, pod vlivem motorizace, nebyl o chov koní velký zájem. V roce 1950 učinilo ředitelství Státních lesů v Košicích pokus o obnovu chovu huculských koní na Muráňské planině, ale toto úsilí ztroskotalo. V roce 1972 TIS- svaz pro ochranu přírody a krajiny založil Hucul Club se sídlem v Praze, na záchranu huculských koní z Muráně. K jejich záchranné akci se připojilo Polsko, Rumunsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko, Slovensko.

Působením Hucul Clubu byl huculský kůň prohlášen v r. 1979 chráněným genofondem
FAO a od r. 1992 byl začleněn do genetických živočišných zdrojů ČR.
(Zpráva o záchraně a chovu huculského koně,
TIS – Hucul Club, Praha 18.4.1999)


Plemenné znaky
Plemeno se vyznačuje souměrností, přestože má delší (nízkoobdélníkový) tělesný rámec, na kratších suchých kostnatých nohách, s tvrdou kopytní rohovinou. Hlavu má výrazně těžší, středně dlouhou, v čele širokou, charakterem připomíná tarpaní typ. Krk je silný, svalnatý, často s tukovým valem a s bohatou hřívou. Hřbet je silný, pevný, bedra dobře vázaná. Pánev je široká, kratší a mírně skloněná. Postoj hrudních končetin je pravidelný, postoj pánevních končetin je často šavlovitý. Chody jsou krátké, vytrvalé a spolehlivé. Zbarvením jsou převážně hnědáci, plaváci a ryzáci bez odznaků. Ostatní barvy se vyskytují sporadicky.
Vyniká především vytrvalostí, dlouhověkostí a velmi dobrou plodností. Svou skromností a pevným zdravím, nenáročností na ošetřování a zacházení je výborně přizpůsoben horským a vysokohorským podmínkám.

Užitkovost
Tělesnou stavbou je hucul výborně přizpůsoben pro práci a všestranné využití v horských oblastech. Využíval se jako vynikající soumar. Dnes už jen jako jezdecký kůň, pro rekreační ježdění a turistiku na koních, i jako kůň do lehkého tahu. Populace huculského koně se prověřuje dvěma stupni (A, B) výkonnostních zkoušek.

Udržování plemene
Cílem chovu genetických rezerv není konzervace bez dalšího pokroku, ale setrvalé zlepšování, to znamená šlechtění v rámci podmínek, v nichž se daný genetický zdroj vyvíjel a adaptoval, s ohledem na jeho příští možné využití. Je nutno zajistit uchování co nejširší škály jedinců s rozličným genotypem pro potenciální využití v budoucnu. Tato skutečnost se v řadě případů střetává s komerčními zájmy a podmínkami chovatelů. Dotace poskytovaná v rámci Národního programu proto kompenzuje již zmíněné ztížené chovatelské podmínky.
Podle výsledků genetických analýz plemeníků bude postupně přistoupeno k záměrnému připařování podle individuálního připařovacího plánu, aby bylo dosaženo maximálního rozšíření a využití všech dostupných genů v populaci.

Struktura populace (vývoj početního stavu populace chovného nukleu)

Rok
Plemenná klisna
Plemenný hřebec
2001
180
19
2002
147
22
2003
156
26
2004
163
25
2005
167
21
2006
175
18
2007
175
15*

*předpoklad pro připouštěcí sezónu 2008 po vytřídění genově nevyhovujících hřebců

 

Projekt ochrany huculského koně v rámci Národního programu zajišťuje
Asociace chovatelů huculského koně,
Pražská 607
53002 Pardubice
tel.: 466 335 302
e-mail: ">
www.hucul-achhk.cz 
{FOTOGAL:kone_hucul}
 
?>