ČESKÁ HUSA


Historie plemene

Vznikla z divoké husy velké. Od roku 1870 bylo neplánovitě zušlechťováno na reprodukci emdenskými, touluskými a pomořanskými husami, což bohužel nepřineslo očekávané výsledky, navíc snížilo kvalitu peří. V poslední době se osvědčilo křížení s husou italskou a rýnskou. Populace původního domácího plemene českých hus byla založena v 30. letech 20. století ze zbytku selských hus, chovaných ojediněle zejména v západních Čechách, nedotčenými cizími plemeny hus.

Plemenné znaky

V porovnání s ostatními plemeny je poměrně malá, má však silnější konstituci a oválný, kratší trup, dozadu se prohlubující. Má poměrně malou hlavu, modré oči, silný, rovný, oranžově zbarvený zobák s narůžovělým nehtem. Štíhlý krk je mírně prohnutý, oproti ostatním plemenům je kratší, silnější a kolmý. Prsní část je široká, plná a vypjatá. Záda má mírně klenutá, v ramenou široká, nepatrně skloněná dozadu. Křídla jsou na koncích mírně překřížená, přiléhavá. Břicho je hladké a široké. Ocas je vodorovně nesený, ke konci se zužuje. Má dosti silné, krátké holeně, běháky růžové barvy zaujímají široký postoj. Zadní prst je postaven výše. Peří je bílé, jemné, husté a pružné, po celém těle, s výjimkou krku, přiléhavé. Prachového peří je více než u jiných plemen hus.
Je otužilá, odolná, nenáročná na chovatelské prostředí a raná. Pohlavní dospělost nastává okolo 218 dnů věku. Charakteristická je její dlouhověkost, dožívá se 15 i více let.

Užitkovost

Česká husa patří mezi plemena masného typu. Má výborné jatečné vlastnosti. Maso je vynikající kvality, oproti ostatním plemenům nejsou tak sádelné. Její živá hmotnost je u houserů 5-6 kg, u hus 4-5 kg.
Snáška dosahuje ve dvou snáškových cyklech 15-40 vajec o průměrné hmotnosti 130 g. Vysedí dvoje mláďata za rok. Plodnost si zachovává po poměrně dlouhou dobu, 10 a více let. Počet housat od 1 husy činí cca 8-10.
Peří má vysokou kvalitu a výtěžnost s velkým podílem prachového peří.

Populace

Vývoj početního stavu hus zařazených do genetických zdrojů. 

Rok česká husa česká husa
varianta chocholatá
počet kusů počet chovů počet kusů počet chovů
2001 159 22 11 2
2002 134 20 8 2
2003 137 23 32 7
2004 129 22 39 8
2005 117 22 25 6
2006 134 21 35 7
2007 127 17 30 6
2008 111 16 32 5
2009 123 17 36 5
2010 127 16 60 9
2011 128 16 70 9
2012 125 16 70 9
2013 127 16 66 9

 Projekt ochrany hus v rámci Národního programu zajišťuje Klub chovatelů českých hus Českého svazu chovatelů, kam se můžete obrátit při bližším zájmu o chov nebo o další informace.

Český svaz chovatelů

Maškova3, Praha 8
Ing. Eliška Stejskalová
e-mail: stejskalova@cschdz.eu
tel.:  284 684 135
http://www.cschdz.eu

Klub chovatelů českých hus
Dana Dědková, Radimovice 90,
463 44 Sychrov 
tel.: 485 146 358
e-mail: dedkova.dana@volny.cz